Общо 288 350 семейства са подпомогнати със социална помощ за отопление през тази зима, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

От тях 261 001 са получили целева помощ за отопление за петте месеца на отоплителния сезон в размер на 523.55 лв., а одобрените за получаване на еднократна финансова подкрепа от 300 лв. са 27 349.

И през тази година най-много са отпуснатите целеви помощи за отопление с твърдо гориво (дърва и въглища) - 225 389. От тях 2 250 са в натура. На 30 006 лица и семейства помощта е отпусната за отопление с електроенергия, на 5 166 - за парно и на 440 - за природен газ. Най-голям брой са получилите целева помощ за отопление в областите Пловдив - 20 772, Благоевград - 20739 и Враца - 12 669.

При установено нарушение за разходването по предназначение помощта трябва да бъде възстановена, а злоупотребилите ще бъдат лишени от възможност да я получат за следващия отоплителен сезон.

През декември дават по 300 лв. за отопление на хората, неполучили енергийни помощи

През декември дават по 300 лв. за отопление на хората, неполучили енергийни помощи

Неполучените пари се връщат в бюджета

От АСП припомнят, че еднократната финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лв. е била въведена от служебното правителство, което осигури и допълнителни разходи за изплащането ѝ. Тя е предназначена за всички, на които е отказано отпускането на целева помощ за отопление поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда", която да е активна и към 1 ноември. От нея можеха да се възползват и хората, които отговарят на критериите за получаване на целева помощ за отопление, но не са кандидатствали за нея в определения за това срок - до 31 октомври 2021 г.

Помощта се изплаща еднократно съгласно избрания от хората начин - по лична банкова сметка или чрез "Български пощи". За тези, които са заявили получаването на помощта по банков път, средствата вече са преведени по посочените от тях лични сметки.

Изплащането на помощта чрез териториалните поделения на "Български пощи" ще бъде в периода от 9 до 23 декември включително. Ако някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина или близък с нотариално заверено пълномощно.

Неполучените средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет.

Допълнителни 50 хил. българи ще получат 300 лева помощ за отопление

Допълнителни 50 хил. българи ще получат 300 лева помощ за отопление

Това обяви министър на труда и социалната политика Гълъб Донев