"Синдикат на служителите в затворите в България" /ССЗБ/ изразява остро несъгласие с липсата на заложени средства в проектобюджета за 2020 година за финансово обезпечаване на допълнителни 200 щатни бройки в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана". Това се посочва в отворено писмо на синдиката.

Те припомнят, че именно тези двеста бройки са част от поетия ангажимент от държавата за увеличаване на щатната численост на служителите в двете специализирани дирекции с 600 души, за обезпечаване на нормалното им функциониране и доближаване до постигнатите нива на сигурност от съседните европейски държави.

Надзирателите в затворите обявиха готовност за протест

Надзирателите в затворите обявиха готовност за протест

Решението било взето след среща с ръководството на правосъдното ведомство

Те се опасяват, че въпреки направената с Бюджет 2019 първа положителна стъпка в тази насока, сега има опасност от връщане назад и поставяне в застой на развитието на системата. Това според синдиката е пряко посегателство срещу националната сигурност и обществен ред в страната. 

Иван Нейков: Бюджет 2020 е бюджет на късия хоризонт - края на мандата

Иван Нейков: Бюджет 2020 е бюджет на късия хоризонт - края на мандата

В сферата на труда сега вместо 100 души работят 66 души

Системата страда от хроничен недостиг на охранителен състав, което рефлектира негативно върху сигурността в затвори, арести и съдебни палати, посочва се в позицията.

От синдиката изтъкват, че липсата на достатъчно кадри в сектора не позволява на повечето от служителите да използват своевременно полагащия им се годишен отпуск, почивки по време на дежурствата и между тях.

Затворите назначават нови 134 надзиратели до юни

Затворите назначават нови 134 надзиратели до юни

Отпуснати са общо 200 щатни бройки, съобщи зам.-министър Николай Проданов

Това, както и завишените нива на положен извънреден труд, води до претоварване, изхабяване и необходимост от полагане на нечовешки усилия за нормалното изпълнение на служебните задължения на голяма част от състава, като на същите се налага да изпълняват служебна функция, за която са необходими значително по-голям брой служители, твърди се в становището.

В подкрепа на твърдението от синдиката напомнят за зачестилите бягства от затворите и затворническите общежития от открит тип. Според тях подобни инциденти основателно снемат общественото доверие към институцията и създават впечатление за безсилие от страна на държавата и невъзможност за справяне с тези проблеми.

Поради тази причина те настояват да бъде осигурена необходимата сума за обезпечаването на ГДИН и ГДО с допълнителни 200 щатни бройки, за да може сигурността на страната да бъде гарантирана.

Повече надзиратели в затворите, но от следващата година

Повече надзиратели в затворите, но от следващата година

Засега оптимизират щатовете и купуват технически средства