Настаняват 5000 деца от детски домове в условия, близки до семейните. Това съобщи в Монтана председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Офелия Кънева пред БНР. Помощ при промяната ще окажат социалните служби.

В началото на 2016 година е приключил първият етап на деинституционализацията, а в нейния край започва вторият етап. Този процес е изключително предизвикателство не само за нашата страна, той поставя на изпитание социалната политика в цяла Европа, отбеляза още Кънева.

Въпреки добрите постижения са допуснати и грешки, които трябва да бъдат избегнати.

Ние категорично не бива да допускаме децата да бъдат пренасяни като куфар, нещо, което вербално и невербално си признавахме, че се случи. Не бива да пришпорваме която и да е детска съдба да бъде подчинена на планове, свързани със строителство, с атакуване на сгради и прочие, заяви Кънева.