От Националния осигурителен институт (НОИ) напомнят, че подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) може да бъде извършено и по електронен път.

Това става чрез електронната административна услуга, която е достъпна на интернет страницата на институцията в подраздел Административни услуги. Достъпът до нея е чрез използването на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Онлайн услугата "Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО)" и е на разположение на потребителите на услуги на НОИ още от средата на 2017 г.

Тя дава възможност всяко осигурено лице, което има право на такова обезщетение, да подаде необходимите документи без да посещава офис на институцията.

Персонален идентификационен код на НОИ се издава във всяко едно от териториалните поделения на НОИ. Издаването му става за няколко минути срещу лична карта. Чрез него лицата получават достъп до голям брой е-услуги - електронни справки, административни услуги и др., уточняват от НОИ.