Нова еко-такса за всички моторни превозни средства ще бъде въведена в страната през следващата година.

Таксата, която ще е в диапазона 100 - 1 500 лева, ще зависи от това колко вредни емисии отделя автомобилът в атмосферата.

Тя е базирана на принципа "замърсителят плаща" и ще е по-висока за по-старите автомобили. Въвеждането й зависи от овладяването на ситуацията с цените на горивата.

"Ще бъде въведена в момента, когато това е възможно. Във всеки случай, не е нещо предстоящо и вероятно може би със следващия бюджетен период", каза Чавдар Георгиев.

Таксата ще е еднократна и ще се плаща при регистрирането на моторното превозно средство, а средствата ще се използват за подобряване качеството на атмосферния въздух в градовете.

"Средствата предимно и приоритетно ще се насочват към тези населени места, в които качеството на атмосферния въздух е нарушено от транспорта", обясни още Георгиев.

Парите ще бъдат влагани в подобряване на зелените системи, подмяна на двигателите на обществения транспорт и на горивните инсталации. Със средствата, които се събират в момента от еко-таксата при внос на автомобили, се финансира рециклирането на излезлите от употреба коли.

От Министерство на околната среда и водите отчетоха, че през миналата година в центровете за разкомплектоване са влезли над 23 400 излезли от употреба моторни превозни средства. Рециклирани са и 29% от отпадъците от отработени масла.