Национално представителните организации на и за хора с увреждания изразяват тревогата си за обществения дебат във връзка със Закона за социалните услуги.

Според тях в обществото се нагнетява и напрежение по отношение на закон и се изопачава смисъла му.

Извеждането на преден план в дебата на темата за правоотношенията деца- родители, ясно доказва липсата на експертиза в критиците на закона и подчертава неяснотата на техните тези. Отношенията между членовете на семейството приоритетно се регулират от специалните нормативни актове: Закон за закрила на детето и Семеен кодекс, пишат в позицията си НПО-тата.

Те отбелязват, че критиците на закона умишлено неглижират ролята на общините, като основен двигател в организирането, предоставянето и контрола на социалните услуги.

Тезата, че дейността на неправителствените, организации се легитимира чрез Закона за социалните услуги е невярна и свидетелства за потресаваща некомпетентност, категорични са организациите.

Отлагат с шест месеца Закона за социалните услуги

Отлагат с шест месеца Закона за социалните услуги

Съгласието е постигнато на председателски съвет в парламента

По думите им законът за социалните услуги има много достойнства, които хората с увреждания няма да допуснат да станат жертва на популизма, неясните политически цели и некомпетентност.

НПО-тата посочват, че националната карта на социалните услуги ще даде възможност за регулиране и планиране на развитието на сектора и ще гарантира неговата устойчивост и обхватност.

Депутатите се скараха за отлагането на Закона за социалните услуги

Депутатите се скараха за отлагането на Закона за социалните услуги

149 народни представители гласуваха "за" отлагането

Те подчертават, че за първи път социалните услуги ще бъдат гарантирани и финансирани от държавата. За първи път се уреждала и заместващата грижа.

Затова неправителствените организации изтъкват, че отлагане на закона е съществена грешка. По думите им това забавяло изготвянето на пакет от нормативни актове.