Граждани молят за отсрочка, дайте им я. Това призова омбудсманът Диана Ковачева към фирмите за бързи кредити. Тя изпрати препоръка до председателя на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (т.нар. фирми за бързи кредити) Николай Цветанов, в която го информира, че много граждани търсят съдействие от институцията на обществения посредник.

В жалбите си хората посочват, че заради извънредното положение, въведено заради коронавируса, те са силно затруднени или в пълна невъзможност да погасяват изтеглените бързи кредити и търсят възможност за временна отсрочка на своите задължения. 

Колектори от София и Ямбол стигнаха до бой пред дома на длъжник в Бургас

Колектори от София и Ямбол стигнаха до бой пред дома на длъжник в Бургас

Задържани за срок от едно денонощие са двамата служители от софийската фирма

Националният обществен защитник вече потърси подкрепа от парламента за граждани със задължения и запори отпреди извънредното положение, както и от асоциацията на колекторите, от където вече обещаха, че ще проявят разбиране към хората в периода на пандемия. 

Тя изтъкна, че граждани, загубили работата си, които вече са на трудовата борса или им предстои това, се опасяват, че няма да могат да плащат потребителските си кредити към небанковите финансови институции. Хората се притесняват за здравето и живота на своите близки, за посрещането на елементарни нужди и не на последно място, за последиците от неплащане на потребителските си кредити, пише омбудсманът.

Тя се позовава и на Етичния кодекс на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Според него се предвижда нейните членове да бъдат отворени за обсъждане на финансовите затруднения на клиентите си. Гражданите не бягат от отговорност, а само търсят временен компромис за отсрочване на задълженията си, изтъкна Ковачева. 

"В извънредна ситуация като сегашната смятам и АОНК е на мнение, че не бива да се действа с принудителни мерки спрямо граждани, изпаднали във временна невъзможност да покриват дълговете си. Те нямат никаква вина за случващото се и затова трябва да им се подаде ръка", подчерта общественият защитник.

ЧСИ-тата предлагат да се спрат действията срещу длъжници

ЧСИ-тата предлагат да се спрат действията срещу длъжници

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Тя призова за индивидуален подход и проява на разбиране към кредитополучателите, както и изработване на обща политика, която да предостави възможност за единни действия при подобни случаи.

"Считам, че изработването и публичното оповестяване на такава обща политика за работа с уязвими граждани, засегнати от извънредното положение, ще осигури на гражданите ясна информация за това какви са условията, при които могат да се възползват от облекчен режим при погасяването на техните задължения в извънредната ситуация.

Така публичната обща политика ще осигури и единен подход спрямо всички граждани в подобна позиция", завършва омбудсманът.