Националният омбудсман Диана Ковачева призова мобилните оператори да не "режат" абонатите си в периода на пандемията, съобщиха от администрацията на националния обществен защитник.

Ковачева изпрати препоръка до изпълнителните директори на трите мобилни оператора - "Теленор България" ЕАД, "А1 България" ЕАД и "Българска телекомуникационна компания" ЕАД. В нея апелира да не бъде прекъсван достъпът на граждани до мобилни и стационарни услуги по време на извънредното положение в страната, което бе въведено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.

Ковачева получила жалби на граждани, в които алармират, че при забавено плащане, дори и с един ден, достъпът им до мобилни услуги е спрян.

"В ситуация като тази мобилната комуникация е особено важна във всяко едно отношение - тя ни е връзката с роднини, със спешните служби и е част от работата ни. Без нея и социалната изолация е труднопреодолима", пише омбудсманът до мобилните оператори.

Тя допълва, че много институции са на дистанционна работа, а децата и студентите - на дистанционно обучение.

Драстично са намалени доходите на голяма част от гражданите и е редно да бъде проявена социална чувствителност и разбиране към проблемите на техните клиенти, изпаднали във временно финансово затруднение, обясни Ковачева.

Тя привежда пример с доставчиците на комунални услуги, които удължиха сроковете за плащане на месечните сметки и увериха гражданите, че няма да прекъсват тока и водата при неплатени сметки.