Оплитат сезонни работници все по-често в мрежата. Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане. Интернет и социалните мрежи все повече се ползват като канали на въвличане, както и контрол над потърпевшите.

Един характерен пример за подобна ситуация е добивът на горски плодове в Кралство Швеция. Всички българи, които планират да берат горски плодове в Швеция трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки (които са и шведи, и българи) извършват нелегитимно изкупуване на боровинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а в последствие стават и жертви на трудова експлоатация.

Хората често нямат предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете. Често те пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост. В много от случаите посредниците, които набират работници и организират пътуването им в България, предлагат разходите за транспорт и комисионната за намирането на работа да бъдат възстановени от продажбата на горските плодове в Швеция. В случаите, в които реколтата е слаба и работниците не могат да възстановят тези средства, те често пъти биват принуждавани да просят, а документите им за самоличност биват отнети, така че те да бъдат поставени в пълна зависимост.

Много от хората, които търсят възможности за сезонна работа извън страната, особено в разгара на пролетта и началото на лятото, както и младите хора, които избират студентските бригади или искат да продължат образоването си в друга страна, рискуват да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели, като по този начин се озовават в ситуация на трафик на хора, с цел трудова експлоатация.

От началото на 2017 г., в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 17 сигнала, касаещи въвличане в трафик с цел трудова експлоатация на български граждани за страни на дестинация - Чехия, Великобритания, Австрия и Холандия.

Нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове. Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри - висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8 часов работен ден и почивни дни. Но на новото работно място хората се оказват принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащане или минимално спрямо обещаното.

В повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв претекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи че ще обявят пред полицията, че са нелегално пребиваващи и нелегално работещи. Друг начин експлоататорите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следваща седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и следващата седмица и следващия месец, и така работодателят става "длъжник" на работника с хиляди евро и той не може си тръгне без да ги получи.

Националната комисия за борба с трафика на хора приканва нашите сънародници, които планират да заминат на работа или обучение в чужбина да бъдат предпазливи и да се информират за съществуващите рискове.

За да започнете работа в чужбина, трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети. Задължително трябва да получите копие на договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя. Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог. Преди да заминете, свържете се с някоя от институциите и организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина, за да се информирате, посъветвате или проверите фирмата посредник. Намерете контакти на посолства, институции и организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си. Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията дори да нямате документи. Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията ще Ви окаже помощ.

Проучете агенцията, чрез която заминавате, както и фирмата, университета или работодателя, при когото отивате. Това можете да направите със съдействието на Агенцията по заетостта, синдикатите в България или чрез изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта.

Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности.