На територията на РИОСВ-Русе са определени 11 потенциални защитени зони към Директивата за птиците в европейската мрежа НАТУРА 2000.

Това стана ясно на организираната от екоминистерството и Българското дружество за защита на птиците работна среща с представители на общините, службите по кадастър, държавните лесничейства, съобщиха от регионалната екоинспекция.

Това са "Рибарници Мечека" (Oбл. Русе), "Ломовете" (Обл. Русе и Разград), "Комплекс Калимок" (Обл. Русе и Силистра), "Лудогорие" (Обл. Русе, Разград и Силистра), "Стената", "Остров Пожарево", "Сребърна", "Хърсовска река", "Суха река", "Гарванкото блато" и "Блатото край село Малък Преславец" (Обл. Силистра).

Общата площ на защитените зони е приблизително 200 000 хектара, а целта на обявяването им е да се опазят и поддържат местообитанията на редки и застрашени видове птици по време на гнездене, миграция и зимуване.

На територията на РИОСВ - Плевен пък има 14 потенциални защитени зони за птиците по НАТУРА 2000 - на територията на Плевенска и Ловешка области.

Товавключва и Ловешка област, където потенциалните зони са "Централен Балкан", "Деветашко плато", "Микре", "Васильовска планина", "Априлци", "Велчево" и части от "Карлуковски карст" и от "Студенец".

За Плевенска област това са"Комплекс Беленски отрови", "Никополско плато", "Остров Лакът", "Обнова", "Горни Дъбник - Телиш" и части от "Свищовско-Беленска низина", "Карлуковски карст" и "Студенец".