Активността при търсене на информация на българите в сайта на Европейския съюз - "Вашата Европа" се нарежда на осмо място. 428 988 души от България са ползвали информация от платформата "Граждани", а 75 987 - от раздела "Предприятия". 

Припомняме, че през 2015 г, страната ни беше сред първите 11, а през изминалата година се изкачихме три позиции нагоре. 

Над половин млн. нашенци търсили информация за работа или пътуване в Европа

Над половин млн. нашенци търсили информация за работа или пътуване в Европа

В портала „Вашата Европа"

Секция "Пътуване" е една от най-посещаваните - 37,9 % от общия брой потребители. Ползването на другите раздели е съответно - "Работа" (20.8 %) и "Превозни средства" (13 %).

На платформата "Предприятия", хората са търсили най-много информация в секция "Такси" (40.5 %), следвана от "Финанси и Финансиране" (26.8 %) и "Продаване в чужбина" (9.6 %).

Държавите, чието потребление на платформата ни превъзхожда са Италия, Великобритания, Германия, Финландия, Испания и Полша.

За българската информация, която се предоставя на общоевропейския сайт, отговаря Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За изминалата година България получи положителна оценка в последния Бюлетин за единния цифров пазар за 2016 г. за изпълнението на националните ангажименти по портала.

Сайта на ЕС е създаден в помощ на хора и предприятия да живеят или извършват стопанска дейност в ЕС. Идеята е да се предоставя достъпна многоезична информация за правата в рамките на единния пазар.