Водещите институции, които са "шампиони по активна прозрачност" в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са три общини в България - Сливен, Банско и Белослав. Това открои Гергана Жулева, председател на УС на Фондация "Програма достъп до обществена информация" при представяне на Доклада "Състоянието на достъпа до информация 2023".

Забелязва се подобряване на бюджетната и финансовата прозрачност, актуализиране на вътрешните правила за достъп до информация, подобрява се управлението на вътрешните информационни системи. В областните дирекции на МВР има централизирана активна прозрачност, което обаче не винаги дава възможност на гражданите, търсещи информация, да получат качествена и актуална информация. Разчита се на това, че МВР ще осигури условия за публикуване на информацията, която не винаги се случва.

Увеличават се и броят на секциите за достъп до обществена информация. Само 36 от 536 институции имат тази информация в секциите "Достъп до информация". Има едно формално отношение към съдържанието към секциите "Достъп до информация". Все още има секции с нулева информация, посочи Жулева, и даде пример, че е сложена една секция и в нея нищо не може да се намери.

КПКОНПИ ще отговаря пред Европейски съд за достъпа до информация

КПКОНПИ ще отговаря пред Европейски съд за достъпа до информация

АКФ праща на ЕСПЧ отказа на КПКОНПИ да публикува решенията си относно конфискацията на незаконно придобито имущество

Тя отбеляза още, че в докладите за състоянието на администрацията на Министерски съвет може да се намери статистиката за прилагането на Закона за достъп до обществена информация. С годините самата статистика става все по-детайлна и обобщава самоотчетите на администрацията. 587 администрации в системата на изпълнителната власт са подали своите самоотчети, отчете Жулева.

"Няма обобщаване на дейността по активното публикуване на обществената информация. Всички администрации, отчитащи се, твърдят, че изпълняват своите задължения по закона и що се отнася до активното публикуване на обществена информация", отбеляза Гергана Жулева.

Тя добави, че няма влошаване на състоянието на активното публикуване на обществената информация. Институциите се делят на няколко вида - първите са изключително активни и инициативни, вторите са отворени за препоръки и третите не се интересуват от задълженията си по Закона за достъп до обществена информация.

От своя страна Александър Кашъмов, директор на Фондация "Програма достъп до обществена информация" открои, че в при следствената тайна не се е случила никаква реформа.

Той напомни, че законодателството в България и по-специално Законът за достъп до обществена информация също е бил засегнат - имало е необходими изменения и допълнения, за да бъде въведена директивата за отворени данни. За поредна година няма придвижване по въпроса за подписването и ратифицирането на конвенцията за достъп до официални документи, посочи Кашъмов. България и поредни правителства не предприемат реални стъпки за достъпа до официални документи, добави той.

6000 души са поискали достъп до обществена информация чрез електронната платформа на МС

6000 души са поискали достъп до обществена информация чрез електронната платформа на МС

Получените запитвания са от най-различно естество

Александър Кашъмов припомни, че ГЕРБ внесли проблематични промени в ЗДОИ - никога досега законът не е попадал под толкова сериозни удари. Измененията в опита да бъде въведен правен интерес при търсещите, при положение, че всеки има достъп до информация, и изискването да бъде вписано ЕГН в заявлението за достъп до информация и опитът първичните счетоводни документи да бъдат извадени от Закона за достъп до обществена информация, са неадекватни изменения в законодателството, оцени Кашъмов. Той благодари на журналистите и медиите, които са застанали до фондацията и са защитили успешно закона и тези опасни изменения не бяха приети.

Според Кашъмов трябва да се търси въвеждане на длъжността "информационен комисар" като институция подобна на Комисията за защита на личните данни или да се търси по-ограничен начин за касационна жалба до Върховния касационен съд (ВКС).

Препоръките на Фондация "Програма достъп до обществена информация" са:

- Секциите "Достъп до обществена информация" да се поддържат спрямо изискванията на ЗДОИ;

- Да продължи публикуването на разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на информация;

- Да се осъществява необходимата връзка от интернет страницата на дадена институция към общ портал, където са публикувани регистри;

- Задължените субекти да обозначат изрично актуалната си официална интернет страница. Когато дадена интернет страница не е актуална, това обстоятелство заедно с адреса и препратка към новата официална страница, да се публикува на видно място на началната страница.

Обясняваме в ЕС недостъпните обществени данни със затруднена законодателна динамика

Обясняваме в ЕС недостъпните обществени данни със затруднена законодателна динамика

МС одобри позиция по дело на ЕК срещу страната ни за 19 месеца забавяне на закона