Естествени елхи те могат да бъдат превърнати в компост, който се използва за наторяване в паркове и градини. Това предлагат от Столична община.

От пет години на територията на Столична община е създадена организация за разделно събиране на зелени отпадъци в това число естествените елхи.
За целта е необходимо гражданите да ги поставят до сивите, метални контейнери за битови отпадъци. От там елхичките се събират със специализиран автомобил от фирмата, изпълнител, за района и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. След преработване от тях се получава компост.

В крайградските райони като Кремиковци (с. Челопечене и с. Яна), Панчарево (с. Лозен), Витоша (с. Владая) и Връбница (с.Мрамор) има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят такива отпадъци, вкл. и естествени елхи.

За 2018 г. са преработени 14 001,4 тона зелени отпадъци, а количеството произведен компост е 10 055 тона.

Естествените елхи, които са с корени, могат да бъдат засадени в междублокови пространства, в градинки и дворове, като се полагат грижи за тях, предлагат от столична община.

Междувременно от зоопарковете призоваха хората да им дадат ненужните вече елхи за храна на животните.