Минималната работна заплата в страната се увеличава на 933 лева от днес - 1 януари 2024 г.

Решението беше взето от Министерския съвет през октомври.

Новият размер на минималното възнаграждение беше установен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, съгласно които МРЗ за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50% от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година, съобщава БТА.

По данни на социалното министерство новият размер на минималната работна заплата ще повиши дохода на над 500 000 работещи.

Също от днес минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 933 лв., а максималният - 3750 лева. Минималното дневно обезщетение за безработица остава 18 лева, а максималното се увеличава на 107,14 лева.

Освен това осигурителят ще изплаща на осигуреното лице само за първите два работни дни (вместо досегашните три) от временната неработоспособност. След третия ден на настъпване на неработоспособността заплащането става от държавното обществено осигуряване.

Депутатите приеха Бюджет 2024 на първо четене
Обновена

Депутатите приеха Бюджет 2024 на първо четене

Със 144 гласа "за", 66 - "против" и без "въздържал се" парламентът прие на първо гласуване законопроекта

Линията на бедност у нас пък нараства от 504 на 526 лева. Очаква се около 800 000 българи от уязвими групи да получат по-голям размер финансова подкрепа през 2024 г. вследствие на това решение. От миналата година социалните помощи вече се определят в зависимост от линията на бедност.

От 1 юли тази година всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., ще се осъвременят с 11% по т.нар. швейцарско правило. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще нарасне на 580,57 лева, а максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях остава 3400 лева. Средната пенсия ще достигне 833 лева.

Предвижда се от 1 юли 2024 г. добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга (т.нар. вдовишка добавка) да се повиши на 30% от пенсията или сбора на пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга.

Еднократната помощ при раждане на дете за настоящата година за първо дете ще е 375 лв., за второ - 900 лв., за трето - 450 лв., за четвърто и всяко следващо - 300 лв.. Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, остават следните: за семейство с едно дете - 50 лв.; с две деца - 110 лв.; с три деца - 165 лв.; с четири деца - 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лева.

Вдигат тавана на подпомагането за безработица в проекта за бюджет на ДОО

Вдигат тавана на подпомагането за безработица в проекта за бюджет на ДОО

Предлага се увеличение от сегашните максимални 85,71 лева до 107,14 лв. дневно

Непроменен остава размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който остава 780 лева.

От тази година се променя доходният критерий за получаване на помощта. Семейства с доход на член на семейството в размер на 710 лв. ще получават пълния размер на помощта. Семейства с доход на член на семейството от 710,01 лв. до 810 лв. ще получават 80% от пълния размер на помощта.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с увреждане е следният: за дете с определени 90% и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 1180 лв.; за дете с определени от 70% до 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 570 лв.; за дете с определени от 50% до 70% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лева.

Размерът на еднократната помощ за ученици в VIII клас за учебната 2024-2025 г. е 300 лв. Децата от I до IV клас също ще получават по 300 лв.

24 млрд. лв. бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2024 г.

24 млрд. лв. бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2024 г.

В проектобюджета няма промяна при обезщетението за майчинство през втората година