От днес избирателите могат да проверят номера на избирателната секция и мястото на гласуване за предстоящите местни избори на 27 октомври.

Проверка през интернет може да се направи на адрес http://www.grao.bg/elections/. Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Информация за мястото на гласуване може да бъде получена и чрез SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора. В текста трябва да се изпише ЕГН на съответното лице, а системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите. Цената на услугата e 25 стотинки без ДДС.

Друг вариант за получаване на информация е с обаждане чрез стационарен или мобилен телефон, като се избере номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Той е безплатен за цялата страна.