Паметниците на граничарите, които са загинали, опазвайки неприкосновеността на държавната граница и обществения ред, ще получат статут на военни паметници. Това решиха на първо четене депутатите от парламентарната военна комисия.

С 11 гласа "за" и 9 "въздържал се" бяха приети промени в Закона за военните паметници, внесени от Патриотите.

Мотивите им са, че на територията на страната има много паметници и плочи на граничари, отдали живота си за неприкосновеността на държавната ни граница, но те не попадат в категорията "военен паметник".

"193 са паметните знаци на български граничари и военнослужещи, които са дали своя живот в много широк исторически диапазон", изтъкна Милен Михов от Обединените патриоти. Освен това, той добави, че не сме имунизирани и в бъдеще може да имаме печален повод да поставим още такива паметни знаци на български граничари.