Пчелари от цялата страна обсъдиха в Бургас проблемите и перспективите в сектора. Те са притеснени, че браншът ще остане без подпомагане през новия програмен период 2021-2027 година, съобщи БНР.

Участниците поискаха подкрепа на пчеларството като интегриран сектор и разработване на стратегия за развитието му през следващите 7 години.

Пчеларите са притеснени, че в общата селкостопанска политика за периода 2021 - 2027 година пчеларството не е включено в никакви мерки.

"За новия програмен период се чува, че програмите ще бъдат на общо основание - животновъдство, земеделие, всичко на едно, а там пчеларството е с най-малките стопанства наистина. Ще бъдем неконкурентноспособни. Ние с малките стопанства нямаме ли подпомагане, ние просто сме загинали", обяснява един от пчеларите.

Пчеларите се оплакаха още от лоша реколка основно заради сушата и пръскането на места с пестициди.