Известна част от трасето на петролопровода преминава през територия на екологичната мрежа "Натура 2000".

Това заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите Нона Караджова, цитирана от БНР.

Тя участва в конференция на тема "България преминава към нисковъглеродна икономика".

При изготвянето на оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта "Бургас - Александруполис" специално внимание ще бъде обърнато на това, че в района на Бургаския залив има много влажни зони и тези територии са защитени по няколко международни конвенции и директиви.

В момента процедурата по изготвяне на ОВОС на проекта е на най-ранен етап. МОСВ е изискало да се представи алтернативен вариант на т. нар. "буй технология" - прехвърляне на петрола от танкери в система, завършваща в морето.

До момента е представено само принципно обяснение, но МОСВ не счита това за достатъчно и ще настоява за представяне на алтернативи, заяви министър Караджова.

След като това бъде направено, ще се потърси и експертно мнение, добави тя.

Временно ще бъде спряно одобряването на нови проекти за производство на възобновяема енергия. Мярката е докато бъде подготвена карта на подходящите места, на които могат да бъдат изграждани такива съоръжения, съобщи министър Караджова.