Председателят на КЗП Димитър Маргаритов и ръководителят на проекта за приложението "Аз-кметът" Йонко Лазаров представиха новото електронно приложение "Аз-клиентът". Новото електронно приложение беше показано на пресконференция в БТА.

"Аз-клиентът" представлява виртуална платформа, която цели потребителите да могат бързо, лесно и достъпно да сигнализират за некоректно търговско отношение или нелоялна търговска практика.
Приложението е достъпно за всички потребители, може да се свали и инсталира безплатно на мобилните устройства.

Ръководителят на проекта за направата на приложението Йонко Лазаров обясни какво всъщност представлява платформата и как тя може да се използва. По думите му основната идея е всеки клиент в страната, независимо в кой търговски обект се намира, да може бързо, лесно и удобно, само на базата на моментно местонахождение или касова бележка, да подаде сигнал за нередност.

Лазаров описа платформата в три думи - "Аз-клиентът" представлява комуникация, контрол и иновация.

Комуникация - новата виртуална платформа всъщност създава реална комуникация между активните потребители, търговците и контролните органи.

Контрол - платформата е осъществена с партньорството на КЗП. Когато клиент подаде сигнал за нередност, сигналът веднага се пренасочва към търговеца, който държи въпросния обект. Търговецът получава 5-дневен срок да отговори на сигнала, да даде обяснение, да компенсира или да се разбере с клиента. Ако търговецът не предприеме мерки, се намесват контролните органи в лицето на КЗП - следва проверка и санкция, ако се установи нередност.

Иновация - платформата създава среда за реална комуникация между всички засегнати страни - потребител-търговец-контролни органи. Платформата ще се надгражда, като се очаква скоро тя да предостави на гражданите и други услуги.

Как работи новата платформа?

Платформата работи на базата на снимка. Потребителите трябва да свалят приложението и да си направят профил. След това те вече могат да подадат сигнал.

Подаването на сигнал става по два начина - чрез локация/местонахождение или чрез касова бележка. При опцията за подаване на сигнал чрез фискален бон системата автоматично разпознава търговския обект. При използването на опцията за локализация на обекта пред потребителите излиза карта, на която са посочени всички търговски обекти в района, в който се намира. Клиентът трябва да избере съответния обект, в който се намира и да подаде сигнала.

След това сигналът се преработва и се изпраща директно до въпросния търговец. Това може да стане по няколко начина - чрез СМС, чрез електронна поща, чрез телефонно обаждане или по пощата. Платформата гарантира, че сигналът ще стигне до обекта.

След това търговците ще имат възможността в 5-дневен срок да предприемат съответните мерки за отстраняването на нередността. В противен случай КЗП ще осъществи проверка на мястото по подадения сигнал.

Ползите от платформата са много.

Сигналите ще могат да се подават по-лесно от всякога. Сигналите ще бъдат публикувани и ще има архив, което означава, че всеки потребител ще може да види дали има оплаквания за съответния обект и дали там е имало нелоялни търговски практики, което гарантира прозрачност на сигналите и на действията на контролните органи. Освен това платформата позволява всеки на един потребите да коментира даден сигнал (публикация). В коментарите хората ще могат да споделят друга информация за нелоялни практики, да запитват търговците и да комуникират с останалите потребители. Всеки човек, който вече е подал сигнал към даден обект или който се е абонирал да получава известия от съответния обект, ще бъде известяван, когато се сигнализира за нередност в обекта.

Платформата ще предоставя възможността и самите търговци да се промотират - обектите ще могат да изпращат по 5 съобщения месечно, в които да споделят за свои промоции, намаления или нови търговски практики. Тези съобщения ще бъдат получавани единствено от потребителите, абонирали се за търговския обект или подавали сигнал за него.

Лазаров сподели още, че платформата не е създадена като "платформа за хейт". По думите му приложението цели да постигне ефекта като платформата "Аз-кметът", т.е. да направи по-ефективна и ефикасна комуникацията между различните страни. Точно поради това проектът поставя в "Win-Win-Win" ситуация потребителите, търговците и Комисията за защита на потребителите (бел. р. - печеливша за всички страни ситуация).

Предвидено е търговските обекти, които се възползват от предоставената възможност за обратна връзка и които сами разрешават казусите около тях, да се поощряват. Тези обекти ще бъдат поместени в отделна графа, така че да се вижда, че те са лоялни. "Не е лошо, че има сигнали за дадени обекти. Това означава, че в тези обекти има хора и бизнес. А това, че решава проблемите, говори само добро за търговеца", обясни още ръководителят на проекта.

Всеки потребител ще може да вижда всички сигнали към всички обекти в страната. Потребителите ще могат и да изказват мненията си и да коментират сигнали, както и да подкрепят съответно двете страни в ситуацията - хората ще могат да застанат на страната на потребителя или да подкрепят търговеца. Сигналите ще бъдат категоризирани по градове, така че потребителите да могат да се ориентират по-лесно. Сигналите обаче ще могат да бъдат категоризирани и по подкрепата, която са получили от другите активни потребители, както и по разрешаване на ситуациите.

Председателят на КЗП Димитър Маргаритов определи иновацията като продължение на цялостната политика на комисията за помирение между потребители и търговци, с цел прекратяване на неморалните и нелоялните практики.

"Тази апликация ще даде импулс за по-честото използване на помирителните производства, за да може при спор, той да бъде решен, така че всички страни да бъдат доволни. Това не означава, че няма да се търси отговорност... Радвам, се, че с апликацията ще имаме повече сигнали. Това ще е по-добра връзка между комисията и потребителите, което е изцяло в полза на потребителите", обясни още Маргаритов и допълни, че чрез платформата гражданите ще могат не само да сигнализират, но и да онагледят проблемите като се прилагат доказателства.

"Нашата практика показва слаба комуникация именно при хода на развитието на един потребителски спор. Понякога се реагира импулсивно. Понякога хората са агресивни и емоционални", обясни Маргаритов и допълни, че чрез платформата тази комуникация ще бъде в пъти по-спокойна, а потребителите ще могат да получават навременна информация, така че тази емоционалност да не пречи на работата на контролните органи при установяването на проблема. С тази платформа ще се изгради нова култура на комуникацията, обясни още Маргаритов. "Хората ще могат да виждат и да казват, ако са имали сходни проблеми." 

Шефът на КЗП посочи и че предстоящите празници ще бъдат първия сериозен тест пред новата платформа.