Почина бившият образователен министър доц д-р Игор Дамянов. Той бе министър в кабинета на НДСВ, пише "24 часа".

В едно от становищата си през 2003 г. Дамянов каза: "Крайно време е да си изясним философията на българското висше образование, и то не като нещо отделно от цялата образователна система. Между тях трябва да има неразривна връзка.".

Игор Дамянов бе роден в Лом на 1 август 1953 г. Средното си образование е завършил в София. Завършил история в СУ "Климент Охридски", а от 1985 г. е доктор по история.

От ноември 1978 г. е преподавател в катедра "Международни отношения" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), а от 1991 г. - редовен доцент по "Нова и най-нова обща история" към същата катедра. Чете лекции по история на международните отношения, политическа история на Европа и САЩ и история на Балканските страни.

От 1996 до 1999 г. е зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика". В този период ръководи и дирекция "Бакалавърска степен на обучение". През ноември 1999 г. е избран за първи зам.-ректор на УНСС, отговарящ за учебната работа.

От март 2001 г. става директор на Центъра по публична администрация към Института за следдипломна квалификация при УНСС.