Да се увеличи делът на детските предавания.
Това препоръча на Съвета за електронни медии (СЕМ) парламентарната комисия.

Днес по-рано Народното събрание прие отчета на СЕМ за 2008 година, съобщава БНР.

Депутатите настояват в доклада си за тази година СЕМ да даде информация за дела на европейската и българска продукция в програмите на националните оператори.

Освен това Народното събрание иска да се постигне и споразумение между Министерството на културата, СЕМ и Комисията за регулация на съобщенията (КРС) за по-тясно сътрудничество в областта на интелектуалната собственост.

През изминалата година СЕМ е съставила 98 акта за административни нарушения, най-често заради липса на визуални или звукови средства, чрез които рекламата да се отделя от другите части на програмата.