Приблизително 60% от проверените от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор спинери не отговарят на изискванията за безопасност.

За неизрядните антистрес продуктите са съставени 66 акта на стойност над 50 хил. лв.

След проверките стана ясно, че предлаганите на нашия пазар спинери не съдържат олово и живак над границите, за разлика от продаваните в други страни спинери.

Нарушенията, които са регистрирали от ДАМТН са: липса на маркировка за съответствие; липса посочено наименование и адрес на отговорния икономически оператор, който ги е пуснал на пазара; липса на идентификация на продукта (марка, модел, артикулен номер, партида).

Проверяват безопасни ли са спинерите

Проверяват безопасни ли са спинерите

Играчките трябва да отговарят на изисквания

При падане пластмасовите спинери могат да се счупят на малки парчета, което е опасно, тъй като тези антистрес играчки се ползват предимно от деца

След резултатите от изследванията е установено, че тези спинери, носят сериозен риск при употребата и те ще бъдат обявени в Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти - RAPEX. 

Припомняме, че извунредната проверка стартира в края на месец юни. Проверени бяха 154 търговски обекта и 219 вида спинери.