Правителството предлага на президента да награди проф. Ивайло Знеполски с орден "Стара планина" - първа степен, за неговия принос в областта на културата и хуманитарните науки.

Ивайло Знеполски е роден през 1940 година в София. Завършва философия в Софийския университет през 1965 г. Между 1970 и 1980 г. е научен сътрудник към Института за съвременни социални теории. От 1984 г. е професор в СУ "Св. Климент Охридски", а по-късно е и ръководител на катедрата по История и теория на културата на Философски факултет.

Работи в областта на социалната история, изкуство и политика, медийни изследвания, визуална теория, херменевтика и друг. Автор е на над 160 научни статии, есета, глави и предговори към сборници и книги, сред които повече от 50 в престижни чуждестранни научни издания.

Проф. Знеполски е съдействал за напредъка на младите учени в сферата на социалните и хуманитарните науки. В продължение на 15 години е ръководител от българска страна на Френско-българското ателие за обучение на младите учени — съвместен проект на СУ "Св. Климент Охридски" и Висшето училище за социални науки в Париж. Заема водещо място в създаването и функционирането на първото в страната докторантско училище по социални и хуманитарни науки към СУ. През 2005 г. основава и ръководи Института за изследване на близкото минало.

Заемал е и различни длъжности в обществената и научната сфера. Редактор е на научното списание Divinatio: Studia Culture logica (излизащо на английски, френски и немски език) от 1996 г., директор на Дом на науките за човека и обществото (от 1995 г.), член на научния съвет на Музея на Европа (от 1998 г.), заместник - председател на Висшата атестационна комисия (2003- 2007). В периода 1993-1994 г. е министър на културата.

Освен това кабинетът предлага пожизнени държавни парични награди на осем творци за особени заслуги към българската държава и нацията.

За изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата награди се предоставят на: Антон Николов Дончев, проф. д-р Атанас Стефанов Куртев, Владимир Марков Гаджев, Георги Тодоров Чапкънов, Ицхак Самуел Финци, Кольо Георгиев Колев, Ласка Георгиева Минчева и Цветана Георгиева Манева.