През юни 52.4% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 62.8% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 42.0% - на нощувката по време на епидемичната обстановка в страната, съобщава НСИ.

По отношение на наетия персонал 9.1% от ръководителите са предприели като мярка "платен отпуск", 7.7% - "неплатен отпуск", а 7.1% - "освобождаване/съкращаване".

Снимка 540782

Източник: НСИ

От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 6.4% от мениджърите, 3.6% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 2.4% - "дистанционна форма на работа". Същевременно 21.0% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите .

През юни 51.3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, а 29.2% отчитат увеличение.

През следващия един месец 41.5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 100%" от разходите за дейността със собствени средства, 41.2% - че ще успеят "До 50%", а 16.9% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

Снимка 540783

Източник: НСИ

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 67.8% от ръководителите смятат да продължат да работят, 22.4% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 6.1% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.1% прогнозират да я прекратят.