Администрацията на България ежедневно убива по една гора. Толкова хартия се изразходва ненужно, заяви зам.-министърът на земеделието Георги Костов след откриването на Седмица на гората 2011.

Той пожела на всеки да засади дърво или да спаси дърво и се обърна към журналистите: Вие можете да спасите дървета, като пишете по-малко и като използвате новите електронни средства.

Според Костов трябва да се обърнем към рециклирането, към многократно използване на възобновяеми ресурси. Всяка година, всяко дърво дава по един годишен кръг. Всички кръгове на всички дървета на България дават 14 милиона кубически метра годишно. Ние сечем само шест милиона от тях, изтъкна Костов.

За справянето с горската мафия, той отбеляза, че през 2010 година има напредък и добави, че тогава е осъществен най-големия добив на дървесина, без обаче да са се повишили мощностите за дърводобив и консумацията. Това означава, че сме изкарали на светло много от дейностите в гората, каза още Костов.

От МИОСВ отчетоха, че площта на горите у нас се е разширила. В тази връзка зам.-министърът обясни, че това разширяване е главно за сметка на изостанали земеделски територии, предимно пасища.

До една година собствениците на земеделски райони, които са вече залесени, трябва да разберат как да ги стопанисват - като земеделски или горски територии, припомни той. Костов апелира собствениците на такива земи, ако нямат активен земеделски интерес, да ги стопанисват като гори.

Площта на горите не е достатъчен фактор за подобряването им, коментира още той и посочи, че в България не се подобряват параметрите на горите покрай пътищата. Като най-болни проблеми на гората Костов отбеляза липсата на инвестиции за изграждане на горски пътища, липсата на мотивация на кадрите, на дългосрочна визия на бизнеса да инвестира в работа в горите. Друг проблем е и общото количество дървесина, която може да се предложи на пазара. Костов изтъкна, че това количество не е безкрайно, а е ограничено.