Трета сесия на Шестия църковно-народен събор на Българската православна църква ще се проведе в Рилския манастир и ще продължи до 12 декември.

Решението за свикването й е взето на втората сесия (6-11 октомври 2008) на висшия форум на БПЦ. Първото заседание на Шестия църковно-народен събор на БПЦ бе от 14 до 17 май 2008 г.

Поради сложността на въпросите и големия обем на съдържанието на устава на БПЦ, втората сесия на Шестия църковно-народен събор не успя да приключи изцяло работата си по текстовете, поради което бе решено да бъде проведена нова сесия.

На третата сесия ще бъдат разгледани текстовете от устава на БПЦ, които касаят църковния съд, издръжката на църквата и общи преходни разпореждания.