Националната агенция по приходите - НАП публикува приложение за проверка на изтекли лични данни. При проверката се вписва ЕГН и резултатът се получава на мобилен телефон.

След проверка в сайта на НАП, целият екип на News.bg се оказа с неправомерно разкрити лични данни.

Шефът на нотариалната камара: Не знам още къде могат да се ползват изтеклите лични данни

Шефът на нотариалната камара: Не знам още къде могат да се ползват изтеклите лични данни

Нотариусите проверяват истинността на документите

НАП информира, че може да се провери дали е нарушена сигурността на Вашите лични данни, вследствие на осъществен неправомерен външен достъп до данни на Национална агенция за приходите.

Справката е разработена в изпълнение на задълженията на НАП като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и чл. 68 от Закона за защита на личните данни.

анкета

Страхувате ли се от теча в НАП?

Виж резултати

Да, там са личните ми данни 41.8%

Да, това е националната сигурност 19.1%

Не, и без това ЕГН ми е навсякъде 30.9%

Глупости 6.1%

Какво се е случило? 2.1%

В качеството си на администратор на обработване на данни НАП е уведомила незабавно Комисията за защита на личните данни и всички компетентни във връзка с инцидента институции. Извършването на справка в настоящия й вид е съгласувано с Комисията за защита на личните данни.

НАП ще продължи да информира в подходяща форма за всичко, свързано с възникналия инцидент и възможности за защита на данните.

Специалисти от НАП, нотариуси и финансисти дадоха отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с неоторизирания достъп до данни на НАП. Обобщените въпроси, отговорите им и експертните препоръки са публикувани в рубриката "Разпространени данни от НАП".

НАП успокоява, че 4 млн. души няма нужда да сменят личните си карти

НАП успокоява, че 4 млн. души няма нужда да сменят личните си карти

Със 189 души лично ще се свържат по телефона