Експертите на РИОСВ-Русе са инвентаризирали 52 обекта на територията на Област Русе, 21 в Обл. Силистра и 15 в Обл. Разград.

Това са производители, търговци, консуматори или автосервизи, ползващи бои, лакове и средства за пребоядисване.

Действията се налагат предвид предстоящото въвеждане на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употреба на органични разтворители в бои и лакове, използвани в строителството и средствата за пребоядисване от автосервизите, съобщиха от екологичната инспекция.

Целта е да се постигне намаляване на емисиите на летливи органични съединения в атмосферата.

Чрез нормативния документ се установяват правилата за етикетиране и пускане на пазара на нови продукти.

Предстои Министерството на околната среда и водите съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда да разработят програма за мониторинг и прилагане изискванията на новата наредба.