До 8 юни тази година Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" може да кандидатства за финансиране в размер на близо 2,1 млн. лв. от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за подобряване безопасността на движение по републиканските пътища.

Това предвиждат Насоките за кандидатстване по процедура "Пътна безопасност" - част от приоритетна ос "Регионална пътна инфраструктура" на оперативната програма. АПИ може да участва като допустим партньор в изпълнението на проектните дейности.

С безвъзмездни средства ще могат да се изпълняват мерки за подобряване на безопасността и разпознаваемостта на пътищата като въвеждане на интелигентни транспортни системи, иновативни решения за повишаване на пътната безопасност на отсечки от национално и регионално значение, финансирани по ОПРР в този и предходния програмен период.

С над 20% по-малко загинали от катастрофи у нас за първото тримесечие на 2020 г.

С над 20% по-малко загинали от катастрофи у нас за първото тримесечие на 2020 г.

Това показват данните от последното изследване на Института по пътна безопасност

Съоръженията ще бъдат разположени в критични точки, определени на база на допълнителни анализи за приоритизиране на обектите въз основа на данни за пътнотранспортни произшествия, транспортно натоварване, специфични климатични условия и др.

Включените в проекта дейности следва да бъдат определени на база на разработен от страна на бенефициента анализ на нуждите от финансиране на дейности за подобряване на безопасността на движение по пътищата и определяне на мерки за избраните пътни отсечки, финансирани по програмите "Региони в растеж" 2014-2020 г. или по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.