Столична община съвместно с управата на парк Витоша ще трябва да преразгледат маршрутите на градския транспорт и да предложат нови линии, които да свързват основните изходни точки от подножието на планината до основните центрове „Алеко" и „Златните мостове".

Това стана ясно на работна среща в МОСВ, инициирана от министър Нона Караджова.

Основна цел на срещата е да се намери решение за вида и размера на необходимите подобрения, за да стане Витоша по-достъпна за отдих и спорт с минимални вреди за природата.
Срещата е в помощ на процеса за постигане на обществен консенсус за бъдещото развитие на природния парк, посочиха от МОСВ.

Сред решенията са да се осигурят и паркинги в подстъпите от подножието с цел да има достъпен обществен транспорт до високата част на планината като реална алтернатива на използването на лични автомобили.

В срещата участваха главният архитект на София Петър Диков, областният управител на област София Данаил Кирилов, директорите на Изпълнителната агенция по горите инж. Бисер Дачев, на Националната служба за защита на природата Михаил Михайлов, на дирекцията на Природен парк Витоша Тома Белев и др.

Участниците в срещата се обединиха около пакет от мерки за съвместно изпълнение.

Бяха разгледани състоянието на обществения транспорт и проблемите, свързани с туристическата инфраструктура и с достъпа и паркирането на лични автомобили в природния парк.
Акцент по време на обсъждането беше поставен върху необходимостта да се потърси алтернатива на използването на лични автомобили на територията на парка.

Сред по-дългосрочните мерки, по които беше постигнато съгласие, е Столична община да потърси възможности за подмяната на Княжевския лифт по програма ДЖЕСИКА за финансиране на общински проекти, които имат възвръщаемост от такси за услуги.

МОСВ ще трябва да осигури съдействие за по-бързото реализиране на дейностите по спечелените два проекта по Оперативна програма „Околна среда" за възстановяване на мрежата от алеи, където е сериозно пострадала от ерозия, и за изграждане на нови алеи.

По програмата ще бъдат предложени за финансиране също и проекти за изграждане на спомагателни съоръжения - писти за велосипеди, тоалетни и пр., като едновременно с това се пристъпи към разработването на устройствен проект за развитие на туристическата инфраструктура.