По-голямата част от общините в България не се справят с изискването да рециклират над 50 процента от отпадъците си. От 265 общини само 33 са изпълнили изискването. Това става ясно от последните данни на Изпълнителната агенция по околна среда, цитирани от БНТ.

Така България се отдалечава от критериите на Европейския съюз, според които до 2025 година всички страни-членки трябва да рециклират поне 55 процента от общинската смет.

Според данните на Изпълнителната агенция по околна среда, 45 от общо 265-те общини у нас имат нула процента рециклирани битови отпадъци. Едва 33 са общините, които са изпълнили изискването за рециклиране на над 50 процента от сметта си.

В община Пловдив годишно се депонират 150 000 тона отпадъци. Градът се нарежда сред отличниците, тъй като 64 процента от общата смет през 2018 година е рециклирана.

Гергана Василева, главен експерт дирекция "Екология и управление на отпадъците", община Пловдив, обяснява, че месените битови отпадъци постъпват на две места, на регионално депо за неопасни отпадъци в село Цалапица и на инсталациите в село Шишманци.

Заводът за преработка на битови отпадъци край Шишманци приема и преработва сметта на общините Марица, Раковски, Брезово и Пловдив. 30 процента от отпадъците, които не са годни за рециклиране, се депонират. Останалата част се разделя и приготвя за преработка, а от органичния отпадък се произвежда тор.

Според данните на Изпълнителната агенция по околна среда преди две години русенската община Сливо поле е рециклирала 0% от отпадъците си. От местната администрация обявиха, че от 2 години имат договори с фирма за разделно събиране и с топлофикационно дружество за безвъзмездно сепариране на отпадъците.

Общините на територията на РИОСВ - Русе има сключени договори с фирми за разделно сметосъбиране, но от това се ползват по-малко от половината населени места.

Десислава Куцарова - гл. експерт "Отпадъци", РИОСВ - Русе, пояснява, че има един проблем с оползотворяващите организации, че в по-малките общини не им е икономически изгодно.

На местата, на които общините не рециклират достатъчно, депата се запълват по-бързо от планираното. Всички общини у нас плащат отчисления към местните екоинспекции за тон депониран отпадък. През 2020 година цената е 69 лева за тон, като след две години сумата ще достигне до 95 лева за тон депониран отпадък.