Между 50 и 70% е спаднало потреблението на найлоновите торбички с дебелина под 15 микрона. Това е станало само за 18 дни - от 1 октомври, когато беше въведена продуктова такса от 15 ст. за тях, съобщи на пресконференция в БТА зам.-председателят на Българска асоциация Полимери (БАП) Цветанка Тодорова, цитирана от money.bg.

Тодорова подчерта, че вече е изпълнена целта на екоминистерството за ограничаване на ползването на най-тънките найлонови торбички. Заради намалението потребление обаче може да се стигне и да съкращения във фирмите производителки.

От БАП припомниха, че съгласно наредба на МОСВ от 1 октомври беше въведена продуктова такса от 15 стотинки на брой торбичка с дебелина под 15 микрона, което означава, че нейната цена на пазара трябва да е минимум 16 стотинки (себестойността на найлоновата торбичка е около 1 ст.). От началото на следващата година екотаксата се увеличава на 35 стотинки за брой, а през 2014 г. ще бъде вече 55 стотинки.

Според Тодорова нужно е обаче повишаване на културата на потребление на торбичките, към тяхното събиране и рециклиране. Ако те се събират, могат да се рециклират до 27 пъти с влагането на само 10% свеж полиетилен.

На пресконференцията бе посочено, че търговците не са длъжни да продават найлоновата торбичка, както се твърди от тях, защото тя може и да бъде включена в цената на продукта. През последния месец се е увеличило производството на найлоновите пликове без дръжки, тъй като по закон всички продукти, които се продават трябва да бъдат опаковани, а вече не е изгодно това да става с най-тънките найлонови торбички.

От БАП посочиха, че в редица градове - София, Нова Загора, Кърджали, са се появили фалшиви проверяващи, които твърдят, че ще налагат глоби, ако не се продават найлоновите торбички. От асоциацията трябва да знаят, че това не са представители на МОСВ и освен това има гратисен период от 20 дена от 1 октомври за продажба на стари найлонови торбички и без платена екотакса.

Фирмите производителки пък се опасяват и от нелегален внос на най-тънките найлонови торбички, защото с изключение на Ирландия в другите държави не се плаща продуктова такса и може да бъдат внесени на по-ниска цена.