До края на настоящата 2017 година ще бъде създадена Национална програма за закрила на детето. Това стана ясно на заседанието на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе в Пловдив на 27 и 28 октомври.

Във връзка със създаването на такава програма всички институции се ангажираха до края на месец ноември да бъде представен отчет за дейността на Национален съвет за закрила на детето за 2017 година, както да се изготви проект, представящ предстоящите планове за 2018 г.

На срещата председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева призова присъстващите представителите на неправителствените организации да подпомагат по-активно изпълнението на Националната програма за закрила на детето.

От своя страна председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов посочи, че у нас съществува добра координация в съвместната работа на работната група към Народно събрание.

В хода на заседанието членовете на съвета взеха решението и координационния механизъм да се приема единствено с решение на Министерски съвет.

На заседанието на Националния съвет за закрила на детето взе участие и зам.-председателят на Съвета на децата, който е консултативен орган към ДАЗД. В инициативите, предприети от членовете на Съвета на децата, беше изложено предложението да се даде възможност на деца бежанци да станат членове на Съвета на децата.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето също така се ангажираха да се предприемат действия за популяризирането на Националната телефонна линия за деца и тийнейджъри 116 111. В този контекст Кънева сподели, че Министерство на образованието и науката се е ангажирало освен в бележниците, от другата година номерът на Националната телефонна линия за деца 116 111 да бъде вписан и в дизайна на учебниците и помагалата на децата.