Съдържанието на труда остава същото каквото е било преди 100 години и затова е необходима закрилата на труда както и преди.
Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров представяйки 4-ия годишен доклад на КНСБ за нарушения на права, свързани с правото на труд през 2018 г.

За закрила на труда са необходими защитата на две права. Едното е правото на сдружаване, а другото - на колективното трудово договаряне.

27 310 223 лева са забавените заплати през 2018 г., според КНСБ

27 310 223 лева са забавените заплати през 2018 г., според КНСБ

В България най-нарушавани са Законът за движение по пътищата и за труда

Димитров изброи трите основни права, които са залегнали в декларация за защита на труда. Тази декларация ще бъде приета през юни.

Първото универсално право е учене през целия живот. Това е правото на всеки работещ да му бъде осигурено финансиране за развиване на уменията и знанията, както и да има адекватна подкрепа от работодателите. Ученето трябва да бъде безплатно за работника.

Второто е универсална гаранция на защита от дискриминация, независимо от това дали са на трудов договор, на хонорар или дали са сътрудници. То предполага да имат безопасни условия на труд и достойна заплата за издръжка и органичаване на максималното работно време, за да се получи баланс между трудов и социален живот.

Трето основна право е универсална и все още социална защита. Тук се има предвид правото на сдружаване за защита на трудещите се.

В България няма статистика за всички Колективни трудови договори, каза Николай Недев при представянето на доклада. По информация на КНСБ има 1651 действащи колективни трудови договора, които обхващат над 300 000 работника. Това е малко над 13% от наетите по служебни взаимоотношения. Предстои обсъждане на пакет от предложения за промени в законодателството.

Недев, както и колегата му Тодор Капитанов дадоха примери за конкретни нарушения на трудовото законодателство в ущърб на работниците в различни сектори.

Нарушенията на трудовото законодателство от работодателите преминава от директен отказ за сътрудничество със синдикатите, през лишаване на работниците от правото на служебно облекло, неравно третиране на работници и служители.

Стига се и до компрометирани замервания на чистотата на работната среда, неоценяване или подценяване на риска и промяна на условията с Комисията за защита от дискриминация, изброиха Капитанов и Недев.

Форумът е под надслов: "Правото на сдружаване и колективно договаряне в съвременна България в светлината на 100-годишния юбилей на МОТ". Той се организира с помощта на фондация "Фридрих Еберт" - България.