Забавените заплати през 2018 г. са за 27 310 223 лева. В предходната 2017-та година забавените заплати са били с около 1% повече. 21365 са нарушенията през 2018 г. за неизплащане на дължимите трудови възнаграждения или закъсняването на заплатите.
Това гласи докладът на КНСБ за трудовите нарушения през 2018 г. Документът бе представен на годишния отчет на синдикалната организация

В България най-нарушавани са Законът за движение по пътищата и трудовото законодателство, заяви вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов по време на представянето на статистиката.

Сдружаването и колективното договаряне - сред основните права за закрила на труда
Обновена

Сдружаването и колективното договаряне - сред основните права за закрила на труда

По думите на Пламен Димитров декларацията за защита на труда ще е приета през юни

Най-честото нарушение на разпоредбите, които засягат заплащането на труда е в секторите "Търговия на дребно, без търговия на автомобили и мотоциклети", "Ресторантьорство", Добив на метални руди", Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности", както и "Дейности по охрана и разследване".

Като пример за най-честите нарушения на трудовото законодателство през 2018 г. от КНСБ отчитат:

  • - Неспазване на клаузи за допълнителен платен годишен отпуск при извънредни ситуации
  • - Неприлагане на договори към работници, върнали се от отпуск по майчинство за договорения платен годишен отпуск и допълнителните материални стимулирания (ДМС), както и за организацията на работното време.
  • - Незачитане на трудовия стаж и неприлагане на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит
  • - Нежелание за водене на преговори за увеличение на заплатите
  • - Неспазване договореностите за информиране на синдиката при определяне на местни трудови норми
  • - Неизплатени обезщетения при прекратяване на договора при придобиване право на пенсия.

От КНСБ отчитат, че липсата на достатъчно добре подготвени кадри води до компромиси от страна на работодателите - наемат недостатъчно подготвени работници, особено в рисковите сектори.

Най-висок относителен дял са нарушенията, свързани с нормите по електробезопасност - 3554. Необезопасяването на работното оборудване и неспазването на правилата за безопасност са сред най-честите причини за злополуки с фатален край, отчитат от синдиката.

България се кандидатира и за седалище на Европейския орган по труда

България се кандидатира и за седалище на Европейския орган по труда

Прозрачност за предприятията по отношение на трудовите стандарти по света

Обобщените данни показват, че сред нарушенията, свързани с работното време, е неизравняване на часовете нощен труд в дневен, изготвяне на фиктивни графици, които не съответстват на отработеното време, работа над 12 часа.

Нарушаването на Колективните трудови договори е основание за протести и стачки, заяви Николай Недев - един от националните секретари на КНСБ.

Форумът е под надслов: "Правото на сдружаване и колективно договаряне в съвременна България в светлината на 100-годишния юбилей на МОТ". Той се организира с помощта на фондация "Фридрих Еберт" - България.