Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха издигането на кандидатурата на България за седалище на Европейския орган по труда, съобщиха от Министерския съвет. Решението е взето неприсъствено.

Обсъждането на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на новата структура започна през март 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Органът ще подкрепя държавите-членки на ЕС в сътрудничеството, обмена на информация, съгласуваните и съвместните инспекции, медиацията, сътрудничеството в случай на трансгранични нарушения на функционирането на пазара на труда.

Очаква се новата структура да спомогне за гарантиране на правата на работниците и гражданите на равно третиране и равен достъп до възможности за заетост и социална закрила в трансгранични ситуации.

"С дейността си институцията ще осигури прозрачност за предприятията по отношение на местните трудови стандарти в целия вътрешен пазар", обясняват от МС необходимостта от създаването и на тази институция.

Над 360 нарушения за ден хванаха трудовите инспектори

Над 360 нарушения за ден хванаха трудовите инспектори

При отказ за съдействие от ГИТ обещават повторна проверка с полиция

Със създаването на Европейски орган по труда се интегрират съществуващите структури и инструменти на Европейския съюз в областта на трансграничната трудова мобилност и координацията по въпросите на социалната сигурност. Очаква се новата структура да стартира своята дейност до края на 2019 г.