Семейството, работата, свободното време и приятелството са сред първите пет основни ценности за българина. Скорост набира и доброволчеството. Това коментира в интервю за News.bg доц. Антоний Гълъбов, преподавател в Нов български университет.
Той коментира резултатите от Петата вълна на изследването на европейските ценности European Values Studу, което се провежда от 1981 г. насам.
В Петата вълна на мащабното проучване на ценностите участват 47 държави, сред които и България. Изследването се реализира от Центъра за изучаване на европейските ценности към Нов Български университет и социологическа агенция "Алфа Рисърч".

Доц. Гълъбов бе категоричен, че водещата роля на семейството като ценност за българина е резултат от липсата му и от вида, в който го преживяват, който явно е недостатъчен.

"Има нюанси между отношението към семейството и отношението към брака. В отношението към брака доминира ценността на верността, която е най-важна за добрия брак. Наличието на финансови средства, наличието на собствено жилище са фактори, които влияят в по-малка степен", заяви доц. Гълъбов.

Относно работата, която е с нарастващо значение за живота на българите, доц. Гълъбов поясни, че тя се разбира не толкова като труд или обществен дълг, а най-вече като заплата, социална осигуреност и усещане за сигурност.

Изследването регистрира и нарастващото значение на свободното време.

Българите имат куража да се борят с трудностите на живота
Обновена

Българите имат куража да се борят с трудностите на живота

Нараства делът на щастливците у нас, работата остава водеща ценност

"При по-младите възрастови групи е ясно изразена ценността на приятелството. Това е много специфично за по-младите българи. През 2008 г. ценността на приятелите и на близките хора не беше толкова очевидна. В момента имаме нарастване и в това поле", коментира доц. Гълъбов.

Доц. Гълъбов коментира и ръста по отношение на възприемането на доброволчеството като ценност. По думите му, макар и бавен, той може да компенсира спадът на алтруизма, формиран като ценност у семейството. Така като младежки тип поведение - доброволчеството набира скорост. "Предполагам, че това ще промени отношението и към алтруизмът като цяло", коментира още доц. Гълъбов.

Българският екип, участвал в Петата вълна на мащабното изследване на европейските ценности European Values Studу е един от първите, които представят данните и резултатите от проведеното емпирично проучване.

Повече в пълния текст на интервюто с доц. Антоний Гълъбов.