Категорично против промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) се обявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда "Подкрепа".

Синдикатите изпратиха позицията си до парламента.

Липсва потребност от предлаганото увеличение от 10 до 35 на сто на процента на наетите работници, граждани на трети държави в отделно предприятие, смятат синдикатите. Те се позовават на статистика, че през последните 18 месеца само 10 работодатели са поискали да наемат граждани от трети държави над законовите 10% . Запитванията били от 9 микро фирми (под 10 работника), само една била малка фирма с персонал от 40 лица.

Няма оценка на българския пазар на труда, изтъкват от КНСБ и КТ "Подкрепа". Оценката трябва да обуславя отпадането на пазарния тест за разрешителното "Синя карта на ЕС", така и списъкът на професиите, за който има недостиг на висококвалифицирани работници, обвързан с това разрешително, се казва още в становището.

Към настоящия момент списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани работници от 30 януари 2018 г. включва 13 единични групи професии и над 1000 длъжности. В тези професии могат да бъдат наети чужденци, граждани на трети страни, без пазарен тест.

Синдикатите акцентират, че се противопоставят категорично на всички опити за провеждане на трудов и социален дъмпинг в България.

В писмото си КНСБ и КТ"Подкрепа" категорично заявяват, че:

  • Недостигът на кадри първо трябва да бъде доказан с ясни, недвусмислени официални данни, каквито в момента няма. Ако и където такъв бъде установен, той не може да бъде компенсиран с "внос" на работници от трети държави, а с решителни мерки за стимулиране на българските граждани да останат и работят в собствената си държава. Вносът на работници е краткосрочна мярка, която не носи социално-икономическа сигурност на обществото , в т.ч. и на бизнеса.
  • На българския пазар на труда е необходимо повишаване на доходите от труд, осигуряване на възможности за трудово и личностно развитие, безопасни и здравословни условия на труд и повишен стандарт на живот с цел задържане на икономически активните и образовани български граждани в България.
  • Политиките за завръщане на българските граждани в родината могат да осигурят необходимата и липсваща работна сила за развитието на икономиката в страната.