"София Прайд" 2024 е най-голямото събитие в защита на човешките права в България. Фокусът на тазгодишното издание е ролята на ЛГБТИ+ хората в България за развитието на модерното българско общество.

Сцената на "София Прайд" отново дава възможност на млади артисти от общността да се изявят и да пеят пред хиляди, заедно с едни от най-големите звезди на българската музика.

"София Прайд" се провежда за 17-та поредна година. Според организаторите разбирането към проблемите на общността расте, все повече и повече хора са открити и това променя възгледите. Но все пак голяма част от проблемите на ЛГБТИ+ хората в България остават нерешени. Най-важният сред тях - юридическото регулиране на еднополовите партньорства, което продължава да е фокус в работата на ангажираните с проблемите на общността през следващите години, както и на това издание на Прайд".

София Прайд 2023: Всички сме едно семейство
Обновена

София Прайд 2023: Всички сме едно семейство

Над 15 000 души се включиха в парада

Организаторите припомнят, че лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората (ЛГБТИ) винаги са били част от обществото. През времето на цялата човешка история обаче тези групи са били подлагани на различни форми и степени на потисничество - от отхвърляне от страна на най-близките хора, през религиозно заклеймяване и псевдонаучна медикализация на "другостта" им, до преследване от закона. Много от формите на това потисничество продължават да съществуват и днес, незабелязвани от онези, които не принадлежат към някоя от тези групи.

Основната и краткосрочна цел на прайда е противодействие на силите и механизмите на това потисничеството и, в крайна сметка, освобождение на ЛГБТИ хората, не просто чрез равното им третиране без оглед на сексуалната им ориентация или половата им идентичност, но и чрез приемането от страна на обществото и подобряването на животите на хората, които живеят с всякакви куиър идентичности.

Прайдът има потенциал да постигне това, като повиши видимостта на иначе прикритите и маргинализирани носители на тези идентичности и като с това, от една страна, ги овласти да бъдат такива, каквито те биха се чувствали щастливи, а от друга страна - като породи обществен дебат и атакува механизмите на потисничеството, изразяващи се в предразсъдъци и дискриминация.

София Прайд 2022 тръгва от Паметника на Съветската армия

София Прайд 2022 тръгва от Паметника на Съветската армия

Светият Синод на Българската православна църква изрази своето неодобрение

С видимостта си прайдът разкрива ЛГБТИ общностите като легитимна част от обществото - български избиратели и данъкоплатци, които имат нужда и право да поставят пред овластените своите проблеми и да искат тяхното разрешаване. Необходимите промени на държавната политика спрямо ЛГБТИ малцинствата са от компетентността на законодателната и изпълнителната власт. Сред тях са признаване на по-високата обществена опасност на престъпленията, извършени на основата на сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване на пола, чрез въвеждане в Наказателния кодекс на квалифицирани състави за деяния, извършени с такива подбуди.

Организаторите се борят за укрепване на гаранциите за защита от дискриминация и защита от други нарушения на основни човешки права чрез подписване и ратифициране от страна на България на Протокол № 12 и Протокол № 16 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Те настояват за ефективна превенция и борба с домашното и основаното на пола насилие по отношение на всички жертви без изключение, в това число жертвите в семействата на еднополови двойки, както и привеждане на българското законодателство в съответствие с най-добрите международни стандарти в тази сфера.

Св. Синод не иска гей парад в София

Св. Синод не иска гей парад в София

Половата ориентация не е въпрос на избор, според Църквата

Те искат публични, ясни и категорично артикулирани политически декларации от страна на парламентарно представените политически партии, осъждащи речта на омразата на основата на сексуална ориентация или полова идентичност и деклариращи ангажимент за съвместна работа с уязвимите общности на ЛГБТИ хора по проблемите и нарушенията на основни права на тези общности, документирани от национални и международни правозащитни организации.

Друга борба на прайда е въвеждане на ясна, максимално облекчена и финансово достъпна административна процедура за промяна на гражданския пол от органите по гражданското състояние, от каквато се нуждаят транс и интерсекс хората, както и включване в учебните програми по общообразователните учебни предмети в системата на училищното образование на актуална и научна информация, касаеща ЛГБТИ хората.

Шествието, което беше част от "София прайд", приключи към 21.00 ч. Няма  задържани за противообществени прояви, са съобщили от МВР за БНТ.

По-рано днес се проведе и шествие и на традиционното християнско семейство, християнските ценности. Участниците в него виждат заплаха за традиционното семейство не само в София прайд или ЛГБТ, но и в огромните последствия от индустриализацията, урбанизацията, ускореното икономическо развитие, от модерното образование и консуматорството, които са оказали съкрушителен ефект върху семейството в западния и най-общо в целия постиндустриален свят.

Шествие за семейството в борба с демографската криза и послание "Време е за действия!"

Шествие за семейството в борба с демографската криза и послание "Време е за действия!"

Събитието се провежда за четвърта поредна година от привърженици на традиционното семейство и християнските ценности