Първа копка за изграждане на бъдещия завод за боклук (интегрирана система за третиране на битови отпадъци) направи столичният кмет Борисов в Долни Богров.

На официалната церемония по стартирането на проекта присъства и вицепремиерът и министър по еврофондовете Меглена Плугчиева, земеделският министър Валери Цветанов, шефът на агенцията за инвестиции, заместник кметове, областният управител, представители на Европейската инвестиционна банка и други.

Предвижда се строителството да отнеме 3 години - от 2009 до 2011 г. и експлоатацията да започне още от 2012 г. и да продължи 21 години.

Бойко Борисов съобщи, че се предвижда в експлоатацията да бъдат ангажирани съкратени служители на „Кремиковци". Поне 150 работни места се очаква да бъдат разкрити.

В момента Столична община е в процес на избор на изпълнители за изготвяне на работни проекти за проектиране и строителство на съответните инсталации, както и за строителен надзор.

Кметът Бойко Борисов подчерта, че ще бъдат 100% спазени всички европейски норми и стандарти.

Той съобщи, че е получено писмо в подкрепа на проекта от еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас и го прочете пред гостите.

Обектът ще бъде построен върху 332 835 кв.м. земеделска земя. В границите на площадката са включени поземлени имоти - общинска собственост.

 Съгласно Общия устройствен план на Столична община поземлените имоти попадат в територия с отреждане за терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци. Това ще е първия такъв по рода си завод в България.

Столична община извърши предпроектни проучвания и подготви проекти за завод за механично и биологично третиране на битови отпадъци в с. Яна и инсталация за компостиране в с. Горни Богров.