"Софийска вода" продължава да приема самоотчет на водомерите на клиентите, след решението за удължаване на извънредното положение, съобщават от дружеството.

По този начин гарантират ежемесечни отчети за потреблението на ВиК услуги, без да застрашава здравето на клиентите и служителите и в съответствие с инструкциите на институциите да се ограничат физическите контакти.

От дружеството дават и препоръки на хората, за да бъдат данните им приети. Те са следните: 

- данните от водомерите могат да бъдат приети и придвижени, само ако са подадени в рамките на отчетния период. Можем да разберем за отчетния период директно през личния си профил на сайта, от фактурата, на безплатния денонощен телефон 0800 121 21 или през формата за контакт - раздел Въпроси, където е необходимо да се посочи клиентски номер или адрес.

- Всички клиенти, които нямат техническа възможност да направят самоотчет, ще получат прогнозни сметки на база предишно потребление. При следващ реален отчет "Софийска вода" ще бъде в готовност да направи корекции на фактури с регистрирана разлика.

- За да се подадат правилно данните от водомерите, е необходимо да се посочи само фабричния номер на водомера и/или номера на пломбата му, и неговите показания: само цифрите от полето за кубически метри (обикновено те са най-едрите цифри от водомера в черно, без трите червени цифри, ако има такива, или допълнителни по-малки цифри от циферблата). 

"Софийска вода" спира временно отчитането на водомерите по домовете

"Софийска вода" спира временно отчитането на водомерите по домовете

Хората могат да отчетат и предадат данните от водомерите си и сами през сайта

От дружеството съветват и клиентите си да се възползват и от всички начини на безкасово плащане, предоставени от дружеството чрез интернет, банкомати и терминали, директно от разплащателна сметка, по банков път с превод на сметка към "Софийска вода" или по телефона.

От "Софийска вода" посочват, че са достъпни и допълнителни онлайн услуги, като промяна на партида през сайта на компанията, проектантски услуги, технически услуги с предварителна консултация и предварително уговорено посещение в точен час в Център за услуги.