Настаниха непълнолетна майка и 8-месечното й бебе в социален дом, за да не допуснат разделянето им. Младата майка е потърсила помощ от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), информираха от ДАЗД.

Инспекторите от главна дирекция "Контрол по правата на детето" са помогнали на жената, която е попитала за възможностите за осиновяване на детето, защото не може да го гледа. Социалните служителите са направили превантивни действия, за да предотврат изоставянето на детето.

Майката е консултирана за последиците от изоставянето, за нормативната уредба, регламентираща възможната подкрепа от услуги в общността, както и за нейните права като родител, уточниха от агенцията.

В резултат на бързата намеса, майката и детето са на сигурно място, където с тях започна работа на специалистите, с оглед подкрепа, помощ и превенция на изоставянето, увериха от агенцията.