Част от онлайн услугите на Агенцията по вписванията ще бъдат ограничени до полунощ, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Ще бъдат засегнати услуги, предоставяни от Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Ограничаването се налага заради оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи. 

Агенцията по вписванията спира временно част от електронните си услуги

Агенцията по вписванията спира временно част от електронните си услуги

Заради оптимизация на хардуера и софтуера на информационните си системи на агенцията