От 11.12.2019 г. електронната платформа преустановява дейността си. Това съобщиха от екипа на "Моята еОбщина", създадена за връзка между гражданите и институциите на Стара Загора. 

Нови въпроси, сигнали и предложения няма да се публикуват и изпращат към институциите.

Причината е липсата на интерес от потребителите в последно време, за което те прилагат и данни за активността. 

Още със зараждането си през 2013, идеята за допълнителен комуникационен канал между граждани и институции бе посрещната с изключителен интерес, припомня екипът. Но с течение на времето, по ред причини, ентусиазмът на Община Стара Загора затихна.

Екипът ни беше поставен в позиция да отговаря на множество имейли от недоволни потребители, чиито отговори на публикации бяха забавяни далеч отвъд законно допустимите срокове. Правехме всевъзможни опити да провокираме отговорните лица в Община Стара Загора да реагират адекватно и своевременно, но за жалост реакциите, когато ги имаше, бяха по-скоро инцидентни и отново се връщахме в същата позиция.

В резултат на това, към този момент в платформата има над 80 активни (неприключени) и просрочени публикации, някои от които с над 450 календарни дни закъснения, подадени още през 2018 година. Видно от приложената инфографиката е тенденциозното просрочване на публикациите от 2017 година насам, което достига своя пик през миналата година. От графиката се вижда също намаляване на броя просрочени публикации за 2019 година, но причината за това се крие не в по-доброто спазване на срокове, а в намалелия брой входящи публикации, поради създалото се недоверие у потребителите. Считаме това за недопустимо и в абсолютен разрез с идеята, целта и визията на платформата, пишат от екипа.

Изказват се благодарности на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, омбудсмана на града Павлина Делчева, както и на ЕВН-България, ВиК Стара Загора, Обществения посредник и Районен съд - Стара Загора за това, че повярваха във възможностите на Платформата.