сечСтроителството на МВЕЦ „Роса" в землището на самоковското село Мала църква е било прекратено заради нарушения в Закона за опазване на околната среда, информираха от Министерството на околната среда и водите. Заповедта за спиране на строителните работи е била подписана от началника на РИОСВ - София.

При проверка, извършена в края на август тази година експерти от ведомството са открили разминавания между извършваното от „Хидро Еко Ват" ООД в района на р. Леви Искър и заложеното в инвестиционното предложение.

Според изготвения доклад по ОВОС, трасето на напорния тръбопровод, захранващ съоръжението, е трябвало да минава само по местен горски път. Инспекторите са открили просеки в иглолистната гора с дължина от около 200 метра, направени с цел „изправяне" на завоите по пътя. Теренът е бил подравнен с тежка земекопна техника.

Глобата, която грози възложителя на проекта за МВЕЦ „Роса" е в размер от 1 000 до 20 000 лв.