Определянето на такса "смет" в София е дискриминационно. За решение в този смисъл на Комисията за защита от дискриминация съобщи на пресконференция Божидар Данев - изпълнителен председател на Българската стопанска камара.

Той уточни, цитиран от радио София, че решението на комисията е от 21 юни и е по жалба на камарата срещу решение от 2009 г. на Столичния общински съвет за определяне на размера на такса "битови отпадъци".

Комисията е установила пряка дискриминация по имуществен признак. Общината е въвела различни основи за определяне на таксата и различни размери на ставката като разликата е не по-малко от 7,5 пъти, според вида на имотите. Аналогични са и размерите на таксите, събирани в останалите общини на страната, посочва комисията.

Тази такса става втори имотен данък за гражданите, смята Данев. Той заяви, че решението на КЗД е достатъчно правно основание Министерският съвет и Народното събрание да ускорят процеса за законодателно решаване на проблема с определянето на таксата.

От камарата призоват всички общински съвети в страната да се съобразят с решенията на КЗД и да хармонизират наредбите си за определяне на таксата с европейското и националното законодателства. Друго предложение е партиите да включат в платформите на своите кандидати за кметове и общински съветници ангажименти и срокове за решаване на проблема с местните такси, включително определяне на таксата "битови отпадъци" на база на количествата отпадъци.

Гражданите да не гласуват за тези кандидат-кметове и общински съветници, които нямат визия за решаване на проблемите с битовите отпадъци и определяне на справедлива такса за предоставяне на услугата, предложи Данев.

Той призова членовете на камарата да заведат аналогични жалби в КЗД срещу местните общински наредби за определяне на таксата "битови отпадъци".