Международната природозащитна организация WWF в България започва национална петиция, която ще бъде внесена в Народното събрание и Министерски съвет.

В нея се настоява за промени в Закона за горите, които да ограничават корупцията и незаконните сечи. В документа е отправено и искане за сертифицане на горите в България по международната система FSC, приета в над 90 държави, за опазване на най-старите естествени гори, които сега не са защитени.

Съгласно статистическите данни поради изсичане гората изчезва със скорост от 10 куб. м. в минута. Това може да има за резултат промяна на един от националните ни символи, допълват от WWF.

От организацията посочват, че според 73,6 % от българите изсичането и унищожаването на горите е най-сериозният проблем на българската природа и околна среда. Други 77,3 % са на мнение, че държавата не прави достатъчно за опазването на българските гори от изчезване.

Кампанията, която започва WWF си поставя за цел и да промени нагласите, че гората е само източник на дървесина. Тя опазва водата, която пием, пречиства въздуха, спира ерозията и свлачищата, дава убежище на 43 световно застрашени вида растения и животни, ограничава промените в климата. Гората е и източник на вода, въздух, дом за много редки растения и животни и място за отдих и почивка, допълват от организацията.

По географски данни гората заема 1/3 от територията на България, което е отразено и в националния ни флаг. Съгласно статистическите данни обаче поради изсичане гората изчезва със скорост от 10 куб. м. в минута. Това може да има за резултат промяна на един от националните ни символи, допълват от WWF.

Всеки желаещ да се включи в петицията може да го направи в интернет на www.wwf.bg

В следващите две седмици подписи за петицията ще се събират и на хартия на няколко места в центъра на София.

През целия днешен ден всеки желаещ да изрази своята активна позиция по въпроса с опазване на българските гори може да направи в Mall of Sofia.

Там специално за старта на кампанията е изграден LED екран с размер 3 х 4 метра. Идеята е, че всеки поставен подпис се появява на екрана, където постепенно ще се запълва 1/3 от зелената част на знамето.