Едва 5% от българските домакинства имат поне три или повече деца. Това показват данни от анализ на "Евростат", посветен на Деня на детето.

У нас има около 3 млн. домакинства, което означава, че около 150 хил. български домакинства имат поне три или повече деца.

Едночленните семейства са били около 1 млн. Домакинствата само с 1 дете са били около 800 хил., а тези с две - около 400 хил.

Всички сме деца!

Всички сме деца!

Датата 1 юни е избрана и поради факта

Близо 15% от българските домакинства са на самотни родители, което означава повече от 400 хил. души.

Демографските данни за раждаемостта също са тревожни - докато през 1920 г. у нас са се родили малко под 200 хил. деца, то след около близо век, техният брой е три пъти по-малко - около 65 хил.

От страните в ЕС най-много домакинства с три или повече деца има в Ирландия. Там 41% от домакинствата имат деца, а от тях - 27% три или повече.

В Кипър, Полша, Малта, Португалия и Словакия - около 40% от домакинствата имат деца. За разлика от тях само около една пета имат деца в Германия и Финландия - 22%, следвани от Швеция - 25% и Австрия - 26%.

На равнище ЕС почти половината от всички домакинства с деца - 47% или 31 млн. домакинства имат само едно дете, докато 40% имат две деца, а 13% три деца или повече.

Около 15% от домакинствата в ЕС са съставени от самотни родители с деца.