Старши научен сътрудник Стоян Бешков определи решението на правителството за зоните от екомрежата Натура 2000, като престъпление спрямо българското и европейското природно богатство.

Стоян Бешков от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките е участвал в определянето на зоните за включване в Натура 2000, съобщи БНР.

По неговото мнение научните аргументи за отложените зони са достатъчно убедителни, но министрите не са се вслушали в становището на експертите.

До момента БАН няма позиция, БАН си е заровил главата като щраус в пясъка и мълчи за проблема Натура 2000, коментира Бешков и предупреди, че ще бъде потърсено решение извън рамките на България, чрез международни институции.

В подписка отделни учени се обявяват в защита на изключените територии от Натура 2000.