Агенцията по вписванията ще работи с удължено работно време от 23 юни до края на месеца.Така за улеснение на гражданите работното време на агенцията за периода се удължава. То ще е от 8.30 до 18 ч.

На 30 юни изтича 6-месечният срок, в който собствениците на фирми са длъжни по закон да подадат годишните си финансови отчети. 

Промяната идва след като ресорният зам.-министър на правосъдието Десислава Ахладова, по указания на министър Цецка Цачева, направи проверка за това как служителите на агенцията работят с граждани и на какво се дължат опашките във ведомството. Проверката установи, че всички служители са на работните си места и отпуските им са спрени до края на месеца.

Голямото струпване на хора се дължи на факта, че болшинството граждани чакат от началото на годината до крайния срок да останат една-две седмици. В сравнение с миналата година опашките са редуцирани значително поради възможността повечето фирми да подават отчетите си онлайн.

Един от ключовите приоритети на правителството е административната реформа и облекчаването на бюрократичните режими.